fri returfri retur

Miljøpolitik og ESG

Miljøarbejde i Komplett Group

Komplett Group har fokus på at begrænse den belastning vores virksomhed påfører miljøet. Det gør vi igennem kontinuerlige forbedringer og smartere drift. Vi overholder lokale miljølove, og stiller miljøkrav til vores leverandører.
Som en konsekvens af dette er Komplett Group, der driver netbutikker i Danmark, Norge og Sverige, blevet ISO 14001:2015 certificeret. Dette er den internationale standard for miljøstyring. Certificeringen bekræfter at vi aktivt arbejder med at reducere belastningen på vores ydre miljø.

Komplett Groups miljøpolice

Komplett Group skal være brancheledende indenfor miljøstyring.

Komplett Group skal drive en virksomhed som er præget af ansvar overfor ansatte, fællesskabet og vores miljø. Vi skal som et minimum altid holde os indenfor gældende regler og lovforskrifter relateret til miljø. Vi skal kontinuerligt arbejde med forbedring af vores miljøarbejde og være den ledende indenfor vores branche. Vi forventer at samtlige af vores samarbejdspartnere samarbejder med os for at opfylde vores miljøambitioner. Miljøkrav bliver derfor en central del i alle aftaler vi tegner med eksterne partnere. Vi ønsker i tillæg til dette aktivt at informere og have en tæt dialog med alle som er interesseret af at vide mere om vores miljømål.

Komplett Group skal:

  • I den grad det er økonomisk forsvarligt, prioritere miljømærkninger og miljøtilpassede produkter ved indkøb
  • Have et bevidst miljøforhold til vores leverandører
  • Arbejde forebyggende og aktivt følge udviklingen indenfor miljøområdet
  • Tage hensyn til det ydre miljø ved vurdering af nye produkter, teknikker eller teknologier
  • Arbejde for en relevant miljømærkning af vores produkter
  • Lade kommunikationen af miljøspørgsmål bygge på fakta og helhedssyn og gennemsyres af åbenhed og tydelighed
  • Gennem information, holdninger og inkludering, bidrage til at styrke miljøbevidstheden blandt de ansatte

Transport

Komplett Group har ingen transport i eget regi. Fragt af produkter sker ”kollektivt” gennem transportører som Tollpost, Bring og DSV. Disse har alle fokus på miljøet, og leverer miljøregnskab til os. En stor del af transporten sker i containere som bliver flyttet fra vej til jernbane for at reducere udslip af CO2.

EE-affald

Kasseret elektrisk/elektronisk udstyr (EE-affald) kan leveres gratis til alle forhandlere af sådanne produkter. Private forbrugere kan også indlevere elektriske/elektroniske produkter gratis til kommunale genbrugsstationer til genbrug.  

Komplett Group er medlem af Elretur som håndterer EE-affald for store dele af den danske IT-branche, baseret på ”WEEE direktivet” fastsat af Europa Parlamentet 27. januar 2003.

Komplett Group er pålagt at inkludere miljøafgift i prisen på alle produkter. Dette er en offentlig afgift som finansierer returordningen og sikrer bedst mulig håndtering af EE-affald og genbrug af råvarer i kasserede produkter.

Kildesortering

Komplett Group har systemer til sortering af træ, plast, pap og papir. Komplett Group har en aftale med Norsirk på genbrug af bølgepap/massivpap. Alle ansatte i Komplett Group sørger for genbrug af papir. Der arbejdes i tillæg til dette på en række tiltag for at reducere papirforbruget (elektronisk markedsføring, elektroniske tryksager, fakturaer, ordrebekræftelser og pakkesedler, samt nye printerløsninger).

Emballage

Komplett Groups hovedleverandør af emballage er Miljøfyrtårncertifiseret (norsk certificering). Al plast som benyttes er miljøvenligt, kan genanvendes og brændes uden at afgive farlige gasser. I papemballagen som bruges er der benyttet returfiber (indsamlet papiraffald som er genanvendeligt) som råstof i produktionen.

Energiforbrug

Komplett Group har identificeret flere områder for at reducere energiforbruget i kontorer og lager. Der er implementeret systemer til at overvåge strømforbrug, og tidsafbrydere i en del af lokalerne. Serverparken bruger energi fra
udetemperaturen til at køle servere og teknisk udstyr ned. Dette har bidraget til at energiforbruget er reduceret med 25 – 30 %.

Valg af leverandører

Komplett Group stiller miljøkrav ved valg af leverandører. Vi ønsker aktivt at påvirke vore leverandører og samarbejdspartnere til sammen med os at tage vare på miljøet.

Reduceret rejsevirksomhed

Komplett Group har implementeret et videokonferencesystem for at reducere vores rejsevirksomhed. I tillæg opfordres ansatte til at benytte kollektivtrafik.

Et grønnere Komplett Group

Komplett Group har identificeret mange miljøtiltag, der vil arbejdes med i den kommende tid. Videokonference er under implementering og skal reducere vores rejsevirksomhed. Der er stort engagement internt for vores miljøsatsning og sammen skal vi skabe et grønnere Komplett Group.

 

ESG

Komplett Group, som Komplett er en del af, tilstræber at være det foretrukne valg for kunder, leverandører og medarbejdere og lægger fundamentet for vores økonomiske og ESG-mål.

Vores strategi for at opnå dette er baseret på fem søjler, hvoraf den ene er bæredygtighed. Læs mere her om ESG og vores tiltag på Komplett Groups hjemmeside.