fri returfri retur

Whistleblowing

Indberetningskanal for lovovertrædelser eller andre alvorlige forhold

Regler, som har til formål at sikre, at det er både nemt og sikkert at indberette korruption, svindel og andre alvorlige økonomiske lovovertrædelser er forankret i Komplett Group’s ”Code of Conduct”. Vi har etableret en indberetningskanal der ansatte, tredjeparter og offentligheden kan indberette lovovertrædelser eller andre alvorlige forhold som giver grund til bekymring.

Dette omfatter, men er ikke begrænset til:

  • Mistanke om økonomiske misforhold (herunder tyveri, korruption, bedrageri, underslæb, brud på regnskabsloven eller dokumentforfalskning)
  • Mistanke om andre ulovlige forhold
  • Grov chikane, mobning, diskriminering eller racisme
  • Andre brud på arbejdsmiljøloven
  • Handlinger som er i uoverensstemmelse med Komplett Group’s værdier

Almindelige henvendelser og klager på indkøb af produkter eller klage på kundeservice håndteres ikke via indberetningskanalen og skal rettes til kundeservice.

Dersom du er kendt med lovovertrædelser eller andre alvorlige forhold som Komplett bør vide om, kan du bruge indberetningskanalen.

Du kan læse mere om hvordan du indberetter lovovertrædelser eller andre alvorligforhold på Komplet Group’s netsider her.