fri returfri retur

Med denne redekasse til sangfugle kommer der nyt liv i haven eller på balkonen. Også nybegyndere kan bygge fuglehuset på en halv dag. Udgifterne ligger på ca. 150 kr.

Følgende konstruktionsvejledning er baseret på 12 mm Birk-multiplex. Få byggemarkedet eller en snedker til at skære de nødvendige plader til. Hvis du bruger andre materialer eller tykkelser, skal du tilpasse styklisten tilsvarende.

Fuglehuset kan enten stilles eller hænges op. Modellen, som hænges op, kræver brug af snore. Snorene bruges samtidig til at fastgøre taget. Den stående model monteres på et kosteskaft, der monteres på undersiden af fuglehuset og fungerer som stander.

Overfør først konstruktionen af fronten på frontpladen iht. konstruktionstegningen. Tegn gavlene op ved hjælp af linealen og smuthullet ved hjælp af passeren. Markér desuden de to huller under spidsen til ophængning med blyanten, og mærk hullet til landingspinden op.

Sav nu gavlen ud langs linjen med stikstaven. Fastgør nu frontpladen med tvinger på kanten af arbejdsbordet, så du ikke saver ned i bordet. Når du har savet den første gavl ud, skal du ændre opspændingen af emnet.

Du kan bruge den tilskårne front som skabelon for bagvæggen. Tegn gavlene og hullerne til ophængning op, og skær bagvæggen til. For at sikre at kanterne bliver pæn og lige, kan du afgrate den med multisliberen.

Bor nu hullerne i fronten og bagvæggen på fuglehuset. Læg frontpladen på kanttræ, så du ikke borer ned i arbejdspladen, og fastgør det hele med tvinger. De tre små huller til ophængning og landingspinden borer du med et 10 mm-træbor.

For at kunne save det store smuthul ud hurtigt og enkelt skal du bruge en hulsav som forsats på din boremaskine. Hvis du ikke har nogen hulsav, kan du bore flere mindre huller med 10 mm-boret, en gang gennem midten og fire gange i kanten af smuthullet (ved kl. 12, 3, 6 og 9). Sav nu med stiksaven fra midten af borehullet til kanten og derefter langs cirklen fra borehul til borehul. I den forbindelse skal du ændre opspændingen af emnet.

Bor derefter de to små huller til ophængning i bagvæggen.

Front og bagvæg skrues fast på sidedelene med fire skruer i hver. Anbring væggene i forhold til hinanden i den vinkel, som de senere skal skrues sammen i, og tegn den indvendige kant af sidedelen op på fronten og bagvæggen med en blyant. Skil derefter delene ad igen, og tegn skruerne position op nøjagtigt midt mellem de optegnede linje og kanten. Skruehullerne skal være rykket cirka 4 cm fra overkant og underkant.

Forbor skruehullerne med 4 mm-boret i front og bagvæg. Føj nu front, bagvæg og sidedel sammen på den måde, som de senere skal skrues sammen i, og bor gennem hullerne ind i sidedelen med et 3 mm-bor. Forbor på samme måde også de øvrige huller i sidedelene.

Tag derefter akku-skruemaskinen, og monter for- og bagside samt sidedele med skruer (3,5 x 35 mm). Sørg for, at skruehovederne undersænkes.

 

Tegn først hullerne til fastgørelse af foderkugler op på bundpladen, og bor gennem med et 8 eller 10 mm-bor.

Bundpladen skrues fast i fuglehuset nedefra med 8 skruer, to per husvæg. Læg så gulvpladen på arbejdsfladen med undersiden opad. Sæt de fire vægge af fuglehuset på pladen. Tegn derefter omridsen af huset op indefra og udefra med en blyant. Fjern huset igen, og markér derefter skruehullerne midt i den optegnede kontur af væggene med en afstand på 4 cm fra hjørnerne.

Forbor hullerne gennem bundpladen og i undersiden af væggene som beskrevet. Fastgør bundpladen nedefra med skruer (3,5 x 35 mm). Sørg for, at skruehovederne undersænkes.

Nu skal du montere et hegn på fuglehuset. Det består af en kort liste foran og to længere lister på siderne. Skru nu sidelisterne fast på bundpladen med fire skruer og den forreste liste med tre skruer iht. konstruktionstegningen. Husk at bore for!

Saddeltaget skrues ikke fast med væggene, men forbindes med huset via ophængssnorene. Som føring til snorene skal du bore to huller med en diameter på 10 cm gennem de to tagsider, før du samler taget (se konstruktionstegningen).

Nu skrues de to tagdele sammen til et saddeltag. Tegn hullerne til skruerne op som beskrevet tidligere, bor for, og sørg for, at skruehovederne undersænkes.

Hvis du ikke vil hænge fuglehuset op, skal du bruge en stander. Til det formål kan du bruge et almindeligt kosteskaft. Når du skal fastgøre det til fuglehuset, skal du tage taget af og bore et hul i midten af gulvet med et 5 mm-bor. I kosteskaftet skal du også forbore med et 4 mm-bor. Kom derefter lidt lim på kosteskaftet, og fastgør det på bundpladen ved at skrue (4,5 x 50 mm) oppefra gennem gulvet og ned i kosteskaftet.

Til ophængningen skal du bruge to snore per gavlside. Mål længden, som du skal bruge, og læg 10 cm til. Tag to snore, og sur en dyvel fast på hver på enden af som holder. Før snorene gennem det nederste hul i gavlen indefra og ud og gennem det øverste hul og tilbage ind igen. Før derefter snorene gennem hullerne i taget ved at føre en snor gennem hullet på venstre side og den anden snor gennem hullet på højre side af taget. Fortsæt på samme måde på den modsatte gavlvæg. Nu kan du binde snorenderne sammen og hænge fuglehuset op.

Før lakeringen skal du tage taget af igen, så du kan bearbejde det separat.

Hvis du arbejder med et sprøjtemalingssystem, skal du fylde lak i beholderen og eventuelt fortynde den med lidt vand. Indstil sprøjtestrålen på dysen og malingmængden på indstillingshjulet, og afprøv indstillingen på en testplade. Sprøjtestrålen kan indstilles vandret og lodret til overflader og kegleformet til kanter.

Nu er fuglehuset færdig. Og for at sikre at fuglene hurtigt flytter ind, spreder vi lidt foder ud i bunden.

Juridisk henvisning

Komplett hæfter ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af udleverede vejledninger. Komplett henviser desuden til, at anvendelsen af disse vejledninger sker på eget ansvar. Træf alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

Sitet er lavet i samarbejde med Bosch.