Salgsbetingelser erhverv

1. Indledning

Salgsbetingelser for webshoppen www.komplett.dk
Gældende fra 25.08.2022

Disse e-handelsbetingelser gælder for køb foretaget af erhvervskunder og offentlige institutioner, herefter kaldet ”Kunden”, på denne webshop, som ejes og drives af Komplett Service Sweden AB, SE-nr. 12 321 716, Telegrafgatan 4, 169 72 Solna, Sverige, herefter kaldet ”Komplett”, ”vi” eller ”os”.

Vi anbefaler, at Kunden læser e-handelsbetingelserne grundigt igennem, inden Kunden handler på webshoppen. Kunden skal særligt være opmærksom på de tekster, som er fremhævet med kursiveret skrift.

2. Bestilling af varer

Kunden kan bestille online 24 timer i døgnet. Vi afsender bestillinger mandag til torsdag i tidsrummet fra kl. 16:00-18:00 og søndag kl. ca. 14:30. Vi bestræber os på, at bestillinger inden kl. 12:00 sendes ved førstkommende forsendelse. Kunden vil modtage særskilt meddelelse om afsendelse, hvoraf også vil fremgå hvordan Kunden følger bestillingen.

Kunden er ansvarlig for, at de kundeoplysninger der indtastes som led i et køb, er korrekte, idet vi ikke efterfølgende validerer eller kontrollerer disse oplysninger.

3. Priser og betaling

Den gældende pris er den, som på tidspunktet for bestillingen er angivet i den samlede oversigt over ordren, inden Kunden accepterer. Alle priser er angivet i danske kroner (DKK) inkl. moms (25 %). Hvis Kunden er logget ind med kundenummer vil prisen dog være angivet ekskl. moms, som efterfølgende tillægges varens pris.

Vi accepterer følgende betalingsmidler: Visa/Dankort (kræver netbanksverificering), Visa (kræver net-banksverificering), MasterCard (kræver netbanksverificering), Visa Electron (kræver netbanksverificering) og faktura. Der gøres opmærksom på, at der vil blive foretaget en kreditvurdering forinden fakturaudsendelsen. Komplett tilbyder generelt ikke mulighed for forudbetaling, men tager forbehold for at kræve dette ved større ordre.

Medmindre andet er angivet, skal den samlede pris inkl. eventuelle leveringsomkostninger være betalt, inden vi kan udsende/udlevere varen, medmindre Kunden har købt på kredit.

Indtil der er sket fuld betaling, vedbliver ejendomsretten til det leverede hos Komplett, og Kunden må således ikke afhænde, udleje eller pantsætte det leverede, eller på anden måde bringe Komplettes ejendomsret i fare. Kunden afholder alle eventuelle omkostninger, der måtte være forbundet i denne forbindelse.

Såfremt købet er foretaget på kredit, og Kunden ikke betaler det skyldige beløb inden fakturaens forfaldsdato, opkræver Komplett 1 % af købesummen pr. påbegyndt måned efter fakturaens forfaldsdato, indtil betaling sker.

4. Levering

Varer bestilt på vores webshop leveres udelukkende i Danmark, med undtagelse af Grønland og Færøerne medmindre andet er skriftligt aftalt.

Vores til enhver tid gældende fragtgebyrer er tilgængelig via vores hjemmeside eller kan oplyses på forespørgsel.

Forventet leveringstid er angivet under hvert produkt på webshoppen. Medmindre andet er angivet, kan det faktiske leveringstidspunkt variere med nogle dage afhængig af den valgte speditør/leveringsform.

Kunden accepterer, at Komplett har ret til at afhjælpe eventuelle forsinkelser. Såfremt forsinkelsen ikke er afhjulpet inden 30 dage, er Kunden berettiget hæve købet.

Efter du har modtaget produkterne bør du, så snart du har anledning til det, undersøge om leverancen er i samsvar med sendingsbekræftelsen. Undersøg om produkterne er blevet skadet under transporten, eller om produkterne ellers har fejl eller mangler. Hvis der under transport er opstået skade på sendingen, eller det du har modtaget ikke stemmer overens med det du har bestilt, så kontakt os venligst så hurtigst som muligt. Behold emballage og produkt til sagen er færdig behandlet og du har fået tilbagemelding fra os.

5. Fortrydelsesret

Kunden har hos Komplett ret til at fortryde købet inden for 14 dage regnet fra datoen for modtagelsen af varen eller Kunden får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis. Det er betingelse for fortrydelse af købet, at pakken er uåbnet.

Fortrydelsesretten kan udøves ved at benytte vores hjemmeside. Kunden skal oprette en fortrydelses-sag på vores hjemmeside ved at logge ind på Kundens kontoside på www.komplett.dk. Her skal Kunden benytte funktionen “Returnér varer”. Når Kunden har oprettet en retursag, vil denne senere modtage en e-mail med instruktioner om, hvorledes pakken sendes tilbage til Komplett.

BEMÆRK: Kunden kan ikke udøve fortrydelsesretten ved blot at nægte at modtage varen eller ved at undlade at afhente den ved transportøren.

Hvis Kunden sender en meddelelse om fortrydelse af købet, skal Kunden efterfølgende returnere varen til os på adressen angivet nedenfor uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter Kunden gav meddelelse om, at denne ville fortryde købet. Vi kan kræve dokumentation for, at varen er afsendt inden fristens udløb.

Komplett dækker fragtomkostningerne forbundet med returnering af varen, hvilket dog er betinget af, at Kunden retter henvendelse til Komplett og følger de efterfølgende modtagne instruktioner om, hvorledes pakken sendes tilbage til Komplett. Opfyldes denne betingelse ikke, skal Kunden selv bære omkostningerne forbundet med returnering af varen, medmindre vi har leveret varen til Kunden ved en fejl, eller hvis varen ved modtagelsen var beskadiget eller defekt. Vi har ikke mulighed for på forhånd at angive prisen for returforsendelsen, da dette bl.a. afhænger af varens vægt samt valg af transportør mv.

Returadresse - send ikke din selv, brug den forudbetalte fragtlabel du får af os, når du opretter en retursag!
Komplett.dk
Bergvägen 1
341 32 LJUNGBY
SVERIGE

Betaling for varen bliver tilbageført snarest muligt og under alle omstændigheder senest 14 dage efter vores modtagelse af varen.

Hvis Kunden ophæver købet i overensstemmelse med disse e-handelsbetingelser, refunderer vi købsprisen. Vi refunderer desuden Kundens oprindelige forsendelsesomkostninger (dog ikke ekstraomkostninger som følge af Kundens eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardleve-ring), såfremt købet ophæves for alle de bestilte varer. Vi foretager tilbagebetalingen under anvendelse af samme betalingsmiddel, som Kunden benyttede til at foretage den oprindelige transaktion.

BEMÆRK: Kundens krav på tilbagebetaling omfatter ikke eventuelle gebyrer for brug af kreditkort eller andre betalingsmidler, som vi har betalt til indløser.

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

6. Reklamation og klager

Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på varekøb. Kunden har 1 års reklamationsret fra varens modtagelse, såfremt Kunden mener, at den vare Kunden har modtaget, er mangelfuld. Kunden skal ”straks” efter, at have konstateret en fejl/mangel ved varen, give os besked herom, hvilket skal ske ved at Kunden opretter en reklamationssag på vores hjemmeside ved at logge ind på Kundens kontoside på www.komplett.dk. Her skal Kunden benytte funktionen ”Benyt Reklamationsret”. Når Kunden har oprettet en reklamationssag, vil Kunden senere modtage en e-mail med instruktioner om, hvorledes denne sender pakken tilbage til Komplett, producenten eller vores servicepartner.

Vær opmærksom på at batterier til bærbare computere anses som slidtagedele med begrænset levetid, der kan være under 1 år.

Komplett tilbyder 3 års garanti på computere, der er samlet af os (Komplett PC). Det vil fremgå af produktbeskrivelsen, såfremt den udvidede garanti gælder.

Hvis Kunden reklamerer over en vare, skal Kunden skriftligt beskrive manglen/fejlen og vedlægge en kopi af sin faktura, som Kunden kan finde under Min Side / Fakturahistorik. Vi anbefaler at Kunden vedlægger et udprint af den PDF, som var med i mailen, Kunden modtog omkring dennes reklamationssag, da det letter sagsbehandlingen, og minimerer ekspeditionstiden for reklamationen. Hvis reklamationen er berettiget (varen er mangelfuld), forbeholder Komplett sig retten til at forsøge at afhjælpe manglen.

Returadresse - send ikke din selv, brug den forudbetalte fragtlabel du får af os, når du opretter en retursag!
Komplett.dk
Bergvägen 1
341 32 LJUNGBY
SVERIGE

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.

Husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale fragtomkostninger.

Backup af data er yderst vigtig, da vi både ved returnering og reparation af varer samt ved installation af nyt hardware i de fleste tilfælde sletter alt indhold på maskinen/komponenten.

Såfremt en undersøgelse foretages af producenten og/eller en af vores servicepartnere, og varen viser sig ikke at være mangelfuld, kan Kunden blive pålagt et undersøgelsesgebyr, hvis størrelse bliver fastsat i henhold til producenten og/eller vores servicepartners til enhver tid gældende praksis for undersøgelses- og forsendelsesgebyr. Kunden vil i forbindelse med oprettelsen af sin reklamationssag blive oplyst om undersøgelsesgebyrets maksimale størrelse, såfremt varen ikke anses for at være mangelfuld. Hvis Kunden på eget initiativ iværksætter tiltag for at udbedre en mangel refunderer Komplett ikke disse udgifter og Kundens reklamationsret kan desuden bortfalde.

Hvis Kunden ønsker at klage over købet, kan Kunden skrive til os via e-mail på: kundeom-bud@komplett.dk.

Komplett gør opmærksom på, at reklamationsrettens begyndelsestidspunkt ikke udskydes i tilfælde af, at Kunden videresælger det købte produkt til tredjemand. Der gøres endvidere opmærksom på, at såfremt producenten yder produktgaranti vil denne garantiperiodes begyndelsestidspunkt være at regne fra Kundens modtagelse af varen. Eventuelle andre garantier ydet af Kunden til tredjemand er Komplett uvedkommende.

7. Begrænset hæftelse

Komplett er kun erstatningsansvarlig over for Kunden ved tab eller skade påført som følge af grov uagtsomhed eller forsætlige handlinger. Komplett er under alle omstændigheder ikke ansvarlig for indirekte tab, fx tab af data eller tabt indtjening.

8. Personoplysninger og cookies

Vi indsamler, behandler og lagrer data i overensstemmelse med persondataloven. Hvis Kunden ønsker mere information vedrørende de oplysninger, som vi indsamler, og måden hvorpå de bruges, henvises der til persondatapolitikken, som kan tilgås via dette link: https://www.komplett.dk/kundeservice/om-komplett/persondata-politik/

Hvis der ønskes mere information om vores brug af cookies, henvises der til vores cookie-politik, som kan tilgås via dette link: https://www.komplett.dk/kundeservice/om-komplett/persondata-politik/

9. Lovvalg

Disse e-handelsbetingelser, og enhver købsaftale vedrørende køb af varer fra os, er underlagt dansk ret, undtaget danske lovvalgsregler og CISG.

10. Forbehold

Vi tager forbehold for tastefejl, udsolgte varer og force majeure, herunder leveringssvigt fra vores leverandører.